01 Zajmujemy się:

Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych

Pomiary realizacyjne – tyczenia

Inwentaryzacje powykonawcze

Podziały nieruchomości

Wznowienia, wyznaczenia i ustalenia granic

Rozgraniczenia nieruchomości

02 Przykładowe realizacje

03 Gdzie jesteśmy?

Świadczymy usługi na terenie południowej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów:

  • olkuskiego,
  • krakowskiego,
  • wielickiego,
  • tarnogórskiego,
  • gliwickiego,
  • lublinieckiego
  • radomszczańskiego.

04 Zaufali nam