Oferta

 1. Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych

  Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych

  Mapa do celów projektowych to podstawowe opracowanie kartograficzne niezbędne do sporządzenia projektu budowlanego. Wykonuje się ją w oparciu o materiały pozyskane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzupełnia o wyniki pomiarów terenowych oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W zależności od wymogów projektanta, mapę możemy uzupełnić o dodatkowe informacje specyficzne dla danej inwestycji. Mapę do celów projektowych wykonujemy zarówno w standardowej formie papierowej, jak i w formie cyfrowej. W trosce o najwyższą jakość wykonywanych usług nasza firma dostarczy wersję elektroniczną mapy w dogodnym dla Państwa formacie: .dwg, .dxf, .dgn, .pdf, .mmp.

 2. Pomiary realizacyjne – tyczenia

  Pomiary realizacyjne – tyczenia

  Pomiary realizacyjne mają na celu zapewnienie właściwego usytuowania obiektu budowlanego w przestrzeni. W szczególności chodzi o zachowanie parametrów zawartych w projekcie budowlanym takich jak odpowiednie odległości od: granic działki, nieprzekraczalnych linii zabudowy i obiektów już istniejących a także właściwych wymiarów obiektu budowlanego. Nasza firma oferuje pełną obsługę geodezyjną budowy zarówno małych obiektów budowlanych (budynki jednorodzinne, przyłącza sieci uzbrojenia terenu), jak i dużych (budynki wielokondygnacyjne, drogi, mosty, linie kolejowe, sieci energetyczne, podziemne przesyłowe sieci uzbrojenia terenu).

 3. Inwentaryzacje powykonawcze

  Inwentaryzacje powykonawcze

  Po zakończeniu procesu budowy lub jednego z jego etapów, wymagane jest wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Pozwala ona stwierdzić czy wybudowany obiekt usytuowany jest zgodnie z projektem. Wynikiem przeprowadzenia inwentaryzacji powykonawczej jest m.in. mapa powykonawcza, która jest niezbędna do zakończenia procesu budowlanego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

 4. Podziały nieruchomości

  Podziały nieruchomości

  Podział nieruchomości jest postępowaniem, mającym na celu wydzielenie nowych działek z istniejącej dotychczas nieruchomości. Jest to złożona procedura prawna, wymagająca wzięcia pod uwagę wszelkich uwarunkowań i ograniczeń. Zakres działalności naszej firmy obejmuje zarówno jednostkowe podziały działek, jak i kompleksowe podziały wielu nieruchomości zarówno pod cele inwestycyjne jak i dla regulacji stanów prawnych.

 5. Wznowienia, wyznaczenia i ustalenia granic

  Wznowienia, wyznaczenia i ustalenia granic

  Procedura wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych polega na odnalezieniu (na podstawie istniejących materiałów archiwalnych) lub wyznaczeniu na gruncie za pomocą odpowiednich znaków geodezyjnych, punktów załamania granic nieruchomości. „Wznowienie granic” przeprowadza się, gdy granice nieruchomości uległy na przestrzeni lat zatarciu i nie można jednoznacznie stwierdzić ich przebiegu. Procedura ustalenia granic ma na celu określenie przebiegu linii granicznych i utrwaleniu ich trwałymi znakami w przypadku, gdy brak jest jednoznacznych i wiarygodnych danych archiwalnych. Należy nadmienić iż przeprowadzenie ustalenia przebiegu granic jest możliwe w przypadku braku wyniknięcia sporu granicznego.

 6. Rozgraniczenia nieruchomości

  Rozgraniczenia nieruchomości